Alle informatie op de website Nieuwe Helden heeft een informatief karakter. Wij doen ons uiterste best om deze informatie zo volledig en waarheidsgetrouw mogelijk weer te geven, maar kunnen de juistheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie niet garanderen. Nieuwe Helden BV accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de websites of de informatie die op de websites beschikbaar is.

De inhoud van de website Nieuwe Helden B.V. is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar worden gemaakt door middel

van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder dat Nieuwe Helden B.V. voorafgaand toestemming heeft gegeven. Alle rechten zijn voorbehouden aan Nieuwe Helden B.V.