Voor de tandheelkundige behandeling van uw kind is het voor ons van belang om goed te kijken naar oorzaken van de (mogelijke) angst van uw kind. Daardoor kunnen wij nauwkeuriger onderzoeken op welke wijze wij deze angst kunnen voorkomen of verminderen. Wij willen u vragen om deze lijst in te vullen zodat wij een goed beeld krijgen van uw kind. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.


Algemene informatie