Uw kind behandelen doet de tandarts niet alleen

Het team in onze praktijk bestaat uit speciaal opgeleide kindertandartsen, assistenten, mondhygiënisten en een psychologe. Ouders/verzorgers worden nauw betrokken bij de behandeling met als doel een goede mondhygiëne bij uw kind. Uw kind krijgt zorg op maat.